Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA - Opieka bezpłatna

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej w ramach NFZ mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy i niepełnosprawni, niezdolni do samoopieki wymagający bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
 • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę,
 • płukania pęcherza moczowego,
 • pielęgnacji pacjenta z rurką tracheostomijną
 • profilaktyki p/odleżynowej.

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

 • skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
 • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie,
 • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką długoterminową domową.

Czas objęcia chorego opieką jest uwarunkowany stanem zdrowia pacjenta, ale nie może przekraczać 6 miesięcy (w zasadnionych przypadkach może nastąpić przedłużenie tego okresu, za zgodą oddziału NFZ).

 

 

Nasze pielęgniarki zajmujące się pacjentami w ramach NFZ:

 1. Małgorzata Szfugier
 2. Iwona Jaśko
 3. Bogumiła Bednarska
 4. Hanna Makowska

Pielęgniarki są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

 

W uzasadnionych medycznie przypadkach pielęgniarki są dostępne także w soboty, niedziele oraz dni świąteczne.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 

 

Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
do góry