Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Pielęgniarska opieka długoterminowa przeznaczona jest dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku przebywających w swoich domach, którzy wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.


Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, jak również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością.


Wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają opiekę ściśle współpracując z lekarzami rodzinnymi, pomagają w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, prowadzą edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Kontrakt z NFZ

 

 

 

Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
do góry