Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
Hospicjum domowe

Kontrakt z NFZ

 

Hospicjum jest instytucją opieki nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w ostatniej fazie choroby – to znaczy, że nie wyzdrowieją, ale można im ulżyć w cierpieniu poprzez łagodzenie objawów choroby, eliminowanie bólu, wsparcie psychiczne.

Hospicjum domowe to opieka nad chorym w jego domu.

Podstawową naszą działalnością jest pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad chorym  w jego własnym domu. Pragniemy, aby chory mógł spędzić swoje ostatnie godziny we własnym łóżku, w gronie najbliższej rodziny i w otoczeniu znanych sprzętów. Ofiarując swój czas i swoją bliskość pragniemy, aby nasi podopieczni nie czuli się samotni. Staramy się również przygotować rodzinę do trudnej chwili rozstania z chorym.
Chorzy są  pod opieką rodziny, lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów.

Niesiemy pomoc chorym na raka przebywającym w domach, poprzez:

  • zwalczanie bólu i innych dolegliwości fizycznych
  • pielęgnację;
  • wypożyczanie sprzętu i aparatury medycznej;
  • łagodzenie cierpień psychicznych;

 

Warunki objęcia opieką

  • rozpoznanie choroby nieuleczalnej, szczególnie nowotworowej po zakończeniu leczenia przyczynowego,
  • zgoda chorego na opiekę hospicyjną, skierowanie do hospicjum (od lekarza pierwszego kontaktu lub zalecenie karty informacyjnej ze szpitala),

Opiekę sprawuje zespół hospicyjny w domu chorego.

Zespół hospicyjny składa się z lekarza i pielęgniarki.

W miarę potrzeb, udzielana jest też pomoc psychologa i rehabilitanta.

Opieka hospicyjna jest bezpłatna.

Hospicjum dysponuje sprzętem medycznym, który bezpłatnie udostępnia swoim podopiecznym.

Pierwsza wizyta lekarska odbywa się po telefonicznym ustaleniu terminu.

Decyzję o objęciu opieką podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty, na podstawie dokumentacji medycznej.

 

Wizyty pielęgniarskie odbywają się minimum 2 razy w tygodniu.

Wizyty lekarskie odbywają się minimum 2 razy w miesiącu.