Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
Poradnia Medycyny Pracy

Poradnie medycyny pracy
Medycyna pracy to dziedzina słóżby zdrowia zajmująca się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy. Obejmuje ona zarówno proces diagnostyki i leczenia chorób zawodowych, jak również ich orzecznictwo oraz, przede wszystkim, profilaktykę tych schorzeń.

 

Choroby zawodowe
Koszty wszystkich podstawowych badań wynikających z ustawy oraz z kodeksu pracy pokrywane są przez pracodawcę. W ograniczaniu kosztów realizacji tych zobowiązań pomocne są Ośrodki Medycyny Pracy, gdzie przedsiębiorcy mają dostęp do kompleksowych, specjalistycznych badań przeprowadzanych przez uprawnionych do tego specjalistów.

 

Podstawowa Medycyna Pracy

 

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną. Jako doświadczeni partnerzy pomagamy Państwu wywiązać się z obowiązków określonych przez aktualne przepisy. Opieka medyczna na najwyższym poziomie oraz sprawnie przeprowadzane badania profilaktyczne skutkują spadkiem absencji chorobowej pracowników, a w efekcie również wzrostem wydajności.

 

Medycyna Pracy w naszej przychodni obejmuje:

 

Badania Medycyny Pracy:

  • wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki;
  • okresowe – osób pracujących już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia;
  • kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
  • sanitarno-epidemiologiczne.

 

Oferujemy dodatkowo:

  • Przegląd stanowisk pracy – lekarz med. pracy może wykonać dla Państwa obowiązkowy przegląd i opis stanowisk pracy. Wnioski z wizytacji zostaną zapisane w Karcie Opisu Środowiska Pracy jako dodatkowa informacja, istotna w czasie badań pracowników firmy.
  • Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP

 

Część badań przeprowadzana jest na miejscu (analityka, badanie EKG, RTG, spirometria).

Na dodatkowe badania, w zależności od stanowiska pracy, pracownicy kierowani są do naszych podwykonawców.

 

Zapisu do lekarza Medycyny Pracy można dokonać telefonicznie
od pn do pt 8.00 – 18.00 pod nr tel. 41 266 12 13