Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
Pracownia EEG

Badanie EEG jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu.

Badanie to polega na rejestracji zmian potencjału elektrycznego na powierzchni skóry głowy, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej.
Po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram.

 • Opis jego zależny głównie od wiedzy i doświadczenia osoby opisującej-specjalisty w zakresie elektroencefalografii. Ocenia on pracę mózgu i określa czy mieści się ona w granicach normy, czy też nie. Czyni to za pomocą podstawowych narzędzi (pomiar amplitudy i częstotliwości wykresu fal mózgowych) oraz na bazie doświadczenia.
 • Badanie EEG ułatwia różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu, oraz pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej jego okolicy. Szczególne znaczenie ma w badaniu Pacjentów z napadami padaczkowymi, w przebiegu zapalenia mózgu, po urazie czaszkowym oraz dla różnicowania śpiączek.
 • Badanie to jest metodą pomocną w ocenie stanu Pacjentów z guzami mózgu i naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu (po udarach mózgowych).
 • Badanie EEG ma, również istotne znaczenie w terapii BioFeedback, gdyż Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi wymagają odpowiednio dobranej i przygotowanej metody i formy pracy treningowej.

W przypadku leczenia farmakologicznego i jednocześnie trwającej terapii BioFeedback, poprzez badania kontrolne, umożliwiają odpowiedni dobór i zmniejszanie dawek przyjmowanych leków.

 

Opis badania EEG

Badanie EEG, wykonywane przy pomocy komputera, prowadzi technik EEG lub lekarz, opisu badania dokonuje lekarz.

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej lub siedzącej. Na głowie umieszcza się 19 elektrod (8 na każdą półkulę, trzy w linii środkowej) należących do systemu 10-20, zalecanego przez Międzynarodową Federację Neurofizjologii Klinicznej IFCN

Wykonujący badanie odtłuszcza skórę głowy w miejscach wyznaczonych do zamocowania elektrod. W celu poprawienia przewodnictwa elektrycznego powierzchnię elektrod pokrywa się specjalnym żelem lub pastą przewodzącą. W czasie badania Pacjent powinien być zrelaksowany i pozostawać w bezruchu, ponieważ wszelki ruch może spowodować nieprawidłowości zapisu.

Elektrody połączone są kablami ze wzmacniaczem i urządzeniem nagrywającym. Urządzenie nagrywające przetwarza impulsy elektryczne na serię linii falistych, które są następnie drukowane na papierze. Wynik badania jest w formie opisu sporządzonego przez lekarza i dołączonego do niego wykresu (zapisu czynności elektrycznej mózgu).

Badanie trwa kilkadziesiąt minut. Uproszczone aparaty EEG wykorzystywane są w treningu umysłu – BioFeedback.

 

Przygotowanie do badania EEG

Przed badaniem EEG nie ma bezwzględnej konieczności wykonania innych badań.

 • Na badanie Pacjent powinien przyjść wypoczęty i wyspany.
 • Przed badaniem należy zjeść lekki posiłek, aby nie występowały spadki poziomu cukru we krwi.
 • U dzieci niewspółpracujących z osobą wykonującą badanie (w wieku 3-5 lat, z upośledzeniem, z nadpobudliwością) EEG wykonuje się w śnie. (Noworodki i niemowlęta powinny być nakarmione dopiero w pracowni, po nałożeniu na głowę czepka. Dziecko po zjedzeniu zwykle zasypia, a zapis senności jest potrzeby do oceny).
 • W ciągu 24 godzin przed badaniem nie należy przyjmować leków pobudzających lub hamujących ośrodkowy układ nerwowy, oraz spożywać napojów alkoholowych i zawierających kofeinę.
 • Przed badaniem należy umyć włosy. Nie wolno stosować lakierów do włosów, żeli i kremów do układania fryzury.
 • Przed badaniem technik będzie zadawał ważne dla jego przebiegu pytania , na które, należy odpowiedzieć wyczerpująco.
 • Nigdy nie należy odstawiać leków zapisanych przez lekarza przed badaniem EEG!

 

Przygotowanie pacjenta do badania EEG we śnie

W przypadkach podejrzenia padaczki, i prawidłowego zapisu EEG w czuwaniu, zaleca się wykonanie badania EEG we śnie.

 

 • Nie stosować leków w celu wywołania snu.
 • Wykonanie badania EEG we śnie umożliwi deprywacja snu nocnego.
 • U młodszych dzieci badanie EEG wykonujemy po tzw. stopniowanej deprywacji snu.
 • U dorosłych i starszych dzieci badanie EEG wykonujemy po nieprzespanej nocy.

 

Postępujemy wg schematu:

 • Dorośli i dzieci powyżej 12 lat nie śpią całą noc.
 • Dzieci w wieku 8-12 lat śpią 4 godziny.
 • Dzieci poniżej 8 lat śpią 6 godzin.

UWAGA!!!

Badany nie może zasnąć nawet na moment np. w samochodzie w drodze do pracowni EEG!!! Pacjent przed badaniem w śnie musi być  „w czuwaniu”. Nie może nawet się zdrzemnąć – badanie byłoby zakłócone i musiałoby być powtórzone!

Sen skracamy kładąc dziecko spać później niż zwykle i, wcześniej je wybudzając. Okresu pozbawienia snu nie powinno się przedłużać, bo po długo trwającej deprywacji snu pojawia się prawie natychmiast sen głęboki (NREM 3 lub 4) z prawie całkowitym pominięciem snu z wrzecionami, najbardziej cennego diagnostycznie. Badanie EEG powinno trwać ok. 60-90 minut najpierw w czuwaniu, następnie we śnie, zawsze z wybudzeniem i co najmniej, kilkuminutową rejestracją po wybudzeniu, u dzieci starszych, z wykonaniem po wybudzeniu FS i HW.

Małe dzieci zapisywać na badanie EEG, w godzinach ich snu dziennego, najlepiej po posiłku, co gwarantuje naturalny sen spontaniczny. Noworodki i niemowlęta, lekko przegłodzone, najlepiej nakarmić w pracowni EEG, przed badaniem, po założeniu elektrod.

Dorosłych i starsze dzieci, którzy przed badaniem nie śpią całą noc, zapisywać na możliwie najwcześniejszą godzinę. Najłatwiej usną ok. 6 rano, co wynika z dobowego rytmu naszej naturalnej aktywności, im dłużej od godziny 6 rano, tym trudniej będzie im zasnąć. W wyborze właściwej godziny badania może pomóc informacja, że wzrost i spadek aktywności u każdego, występuje rytmicznie, co 1,5 godziny, w ciągu całej doby. U osób pozbawionych snu przez całą noc, najbardziej obniżona aktywność wystąpi ok. 6 rano, drugi duży spadek aktywności (niezależnie od rytmów 1,5 godzinnych) wystąpi dwukrotnie między godziną 15.00 a 18.00.