Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 Zapraszamy Państwa do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

 

Oferujemy:

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym kontrakt z NFZ

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez lekarza oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego;
 • chirurgicznego;
 • neurochirurgicznego;
 • reumatologicznego;
 • chorób wewnętrznych;
 • onkologicznego;
 • urologicznego;
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej;
 • ginekologicznego lub
 • lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

GRUPA SCHORZEŃ:

 1. porażenia i niedowłady będące sku/kiem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii
 2. skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii
 3. usprawnianie po długotwalym unieruchomieniu, czynnościowym leczeniu urazów i rozległych korekcjach
 4. usprawnianie oprotezowanych po amputacjach
 5. zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych o różnej etiologii, w tym po leczeniu operacyjnym
 6. zespoły bólowe kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym
 7. choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zespoly algodystroficzne i z zaburzeń ukrwienia kości
 8. wady rozwojowe – etapowe leczenie skojarzone, w tym po zabiegu operacyjnym
 9. choroby tkanki chrzęstnej
 10. choroby demielinizacyjne OUN
 11. stan po udarach mózgu
 12. stan po zabiegach neurologicznych w przypadku nowotworów złośliwych, łagodnych, tętniaka mózgu

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie.

 

Świadczenia w ośrodku dziennym są udzielane świadczeniobiorcom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.