Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – Kontrakt z NFZ

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa przeznaczona jest dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku przebywających w swoich domach, którzy wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, jak również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają opiekę ściśle współpracując z lekarzami rodzinnymi, pomagają w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, prowadzą edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.